Aansprakelijksheidsrecht

Aansprakelijkheid is een begrip uit het vermogensrecht, in bijzonder het verbintenissenrecht, binnen het burgerlijk recht. Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat een persoon gehouden is aan een verbintenis te voldoen.

Het aansprakelijkheidsrecht is veelomvattend en speelt in het maatschappelijke leven een prominente rol.
Denk aan aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, aansprakelijkheid in faillissementen, aansprakelijkheid voor gebrekkige of gevaarlijke producten, voor allerlei soorten wanprestaties, medische fouten, onjuiste informatieverstrekking, beroepsaansprakelijkheid, etcetera.

Wij stellen aansprakelijk of voeren een verweer tegen aansprakelijkheid.

Op een (geslaagde) aansprakelijkstelling, volgt een schadebepaling.
Is er wel schade geleden ? Hoeveel schade dan? Is de ander voor 100% van die schade aansprakelijk ? Was er sprake van eigen schuld? Letselschades worden door ons niet behandeld.

Heeft u een aansprakelijkheidsprobleem? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.