Huurrecht

Het huurrecht regelt de rechtspositie tussen huurder en verhuurder.

De huurovereenkomst is een zogenaamde “bijzondere overeenkomst” waarvoor onze wetgever een aparte plaats in het burgerlijk wetboek heeft ingericht. Dit brengt mee dat specifieke wetsbepalingen gelden in het geval sprake is van een huurovereenkomst. De wetsbepalingen zijn soms dwingende bepalingen, waarvan partijen niet mogen afwijken.

De wet maakt onderscheid in verschillende vormen van huur: huur van woonruimte, huur van middenstandsbedrijfsruimte en huur van overige bedrijfsruimte. Deze verschillende vormen van huur kennen ieder een eigen toepasselijk regime van bijzondere regels van het huurrecht.

Het (ver)huren van een (middenstands)bedrijfsruimte of woonruimte is door de verschillende regimes ingewikkelder dan het lijkt. Het opstellen van de huurovereenkomst, maar ook procedures ter beëindiging van de huurovereenkomst, ontruimingsbescherming, indeplaatsstelling en onderhuur, gebreken en onderhoud van gehuurde, vereisen expertise op dit rechtsgebied.

Wilt u advies over een kwestie op het gebied van het huurrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.