Vastgoed- en bouwrecht

Het vastgoed- en bouwrecht is een breed rechtsgebied dat regels bevat met betrekking tot onroerende zaken. Het rechtsgebied kent een publiek en een civiel gedeelte.

Het publieke bouwrecht is met name van belang wanneer men een bouwplan wenst te realiseren. Hiervoor zijn verschillende vergunningen vereist die dienen te worden aangevraagd bij en verleend door een overheidsinstantie (meestal de gemeente). De meest voorkomende vergunningen zijn de omgevingsvergunningen al dan niet in combinatie met een afwijking van het geldende bestemmingsplan.

Het civiele vastgoed- en bouwrecht omvat niet alleen de ontwikkeling en de aan- en verkoop van een huis of bedrijfspand, maar ook aan onroerende zaken gelieerde rechtsgebieden. Dit zijn bijvoorbeeld erfdienstbaarheden, erfpacht, recht van hypotheek en burenrecht.

Het vragen van advies in het beginstadium kan langdurige procedures in een later stadium voorkomen.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met ons kantoor.