Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, er toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

Zowel werknemers en werkgevers kunnen bij onze praktijk terecht voor juridische bijstand op vrijwel alle facetten van het arbeidsrecht.

Het gaat daarbij niet alleen om het opstellen van en adviseren rondom arbeidscontracten, personeelsgidsen, managementovereenkomsten, flexibele contracten, maar ook om het adviseren en procederen inzake (collectieve) ontslagen, ontslagen op staande voet, ontbindingen, overgang van ondernemingen, detacheringen van en naar het buitenland, reïntegratie-perikelen, samenvoeging van bedrijven, CAO-recht, uitzendovereenkomsten, pay-rolling en beroepsziektes.

Wij hebben tientallen jaren ervaring met het oplossen van problemen op dit vakgebied.

Spelen er arbeidsrechtelijke zaken bij u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.